Advocatenkantoor Bollaert & Van Damme is een nieuw, dynamisch en gedreven kantoor dat uw juridische belangen op correcte en kwalitatieve wijze behartigt waarbij de vertrouwensband met de cliënt centraal staat.

Ons Kantoor

Meester Sofie Bollaert en Meester Annelies Van Damme hebben na jarenlange samenwerking beslist om vanaf 01.01.2020 de krachten te bundelen en samen kantoor te houden in het centrum van Wingene. Het kantoor geeft u bijstand en advies in diverse juridische materies met als voornaamste rechtstakken het familierecht, jeugdrecht, straf- en verkeersrecht en ondernemingsrecht. Indien u hiertoe in aanmerking komt, behandelt het kantoor uw dossier in het kader van de juridische tweedelijnsbijstand (pro deo).

ADVOCATEN

Advocatenkantoor Bollaert & Van Damme wordt gevormd door mr. Sofie Bollaert en mr. Annelies Van Damme. Het kantoor werkt samen met Meester Filip Van Damme uit Oedelem.

Sofie Bollaert

Annelies Van Damme

Filip Van Damme

MATERIES

Advocatenkantoor Bollaert & Van Damme behandelt dossiers op diverse juridische domeinen.

FAMILIERECHT Echtscheiding, onderhoudsbijdrage, verblijfsregeling kinderen, erfrecht, …
MEDISCHE AANSPRAKELIJKHEID Aansprakelijkheid artsen, zorgverleners, ziekenhuizen,… : zowel namens de patiënt als namens de zorgverlener
HUURRECHT Woninghuur, handelshuur, algemeen huurrecht ….
ONDERNEMINGSRECHT Contracten, algemene voorwaarden, handelsgeschillen, invordering onbetaalde facturen (incasso), aanneming, …
JEUGDRECHT Verontrustende OpvoedingsSituaties (VOS) en Jeugddelinquentierecht
VERKEERSRECHT Verkeersovertredingen, verkeersongevallen (Politierechtbank)
STRAFRECHT Bijstand en vertegenwoordiging van verdachten en slachtoffers
BURGERLIJK RECHT Algemeen burgerlijk recht, contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, schadeloosstelling, burengeschillen, ….

Uitgerust met een uitgebreide expertise en ervaring staat advocatenkantoor Bollaert & Van Damme voor u klaar om u te adviseren, bij te staan of te vertegenwoordigen op een groot aantal juridische domeinen. Heeft u een vraag of wenst u een afspraak, neem gerust contact met ons op!

Contacteer ons